Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Prohlídková štola Lehnschafter

                                                      
                
 
                                     
                                                                     Štola Lehnschafter

https://www.youtube.com/watch?v=ruMc5-jA2zM

 

 

Štola Lehnschafter se nachází nad obcí Mikulov směrem k vlakovému nádraží.

Najdete nás jednoduše, stačí sledovat žluté cedulky s hornickým znakem.

                                                Ulice K Nádraží a druhá odbočka v levo k lesu.
 
                                                                                                            Mapa :
 
                                                     GPS. 50°41'27.746"N, 13°43'19.539"E
                                                       
 


                                                  Pokyny pro návštěvníky.
V dole je teplota kolem 9 stupňů a proto doporučujeme teple se obléct a vzít si pevnou obuv, která se může zašpinit.
Děti do 5let nemají vstup povolen.
                                   Na trase C  je vhodný vlastní pracovní oděv.

           

Podrobnější informace naleznete na stránkách

http://www.stolamikulov.cz

                      

Pozvánka do dolu od Václava Žmolíka

 
 

                         Ústecký kraj se prezentoval na veletrhu PAMÁTKY 2013 v Praze

                       http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1677700&p1=84

 

HORNICKÁ KULTURNÍ KRAJINA KRUŠNOHOŘÍ / ERZGEBIRGE K NOMINACI NA SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO

Národní technické muzeum v Praze

http://www.youtube.com/watch?v=d8yUE2gyOy8&feature=youtu.be


 

 
                                              
 
 

Ve starém mikulovském rudném revíru se nachází celá řada důlních děl z 13 - 19.století.
Štola Lehnschafter
je však jedno z nejrosálejších a nejstarších důlních děl v Mikulově.
V této štole se těžila stříbrná ruda již od 13.století a těžba zde skončila kolem roku 1851.
Štola je z velké části ražena ručně,to znamená želízkem a mlátkem.V pozdějších letech se těžba přesunula do spodních pater a důl se tak rozrostl o dalších 10 pater do hloubky.
Celkem má důl 12 pater a je bezmála 250 metrů hluboký.
Obnova celého dolu je sice nereálná,ale stále se pracuje na zprovoznění dalších částí štoly Lehnschafter a postupně je doplňováno důlní zařízení a dolu se tak vrací původní podoba.
Velkým zážitkem je prohlídka důlních chodeb,které jsou ze 14 - 16 století.
Opravdové překvapení čeká na návštěvníky po 250 metrech chůze,kde byla provedena rekonstrukce těžního stroje poháněného vodním kolem. Stroj  je plně funkční a návštěvník má tak možnost uvidět nejen samotný těžní stroj, ale také uvidí při práci zkušeného strojníka, který toto středověké zařízení uvede s radostí do chodu. Také je zde ukázka praní rudy na  prádle z roku 1568.

Návštěvník si zde může vybrat jednu ze čtyř připravených tras. Každá prohlídková trasa je jinak časově náročná a čas strávený v podzemí tak bude od jedné do tří hodin.

 

Im alten Niklasberger Erzbergbaurevier befinden sich eine ganze Reihe von
Bergbauobjekten aus dem 13. bis 19. Jahrhundert.

Der Stolln "Lehnschafter" stellt eines der umfangreichsten und ältesten
Bergwerke in Mikulov (Niklasberg) dar.

In diesem Stolln wurde Silbererz seit dem frühen 13. Jahrhundert gefördert
und der Abbau endete im Jahre 1851.

Der Stolln ist in großen Teilen händisch aufgefahren worden, d. h. mit
Schlegel und Eisen.

In späteren Jahren ging der Abbau weiter in die Tiefe und so entwickelte
sich das Bergwerk über weitere 10 Etagen (Sohlen) in die Tiefe. Insgesamt
besitzt das Bergwerk 12 Sohlen und erreicht so ca. 250 m Teufe.

Die Wiederzugänglichmachung des gesamten Bergwerkes ist sicherlich unreal,
aber es wird ständig an der Aufwältigung weiterer Teile des "Lehnschafter
Stollns" gearbeitet und schrittweise wird auch die Bergwerkseinrichtung
ergänzt, so dass das Bergwerk dadurch seinen ursprünglichen Charakter wieder
erhält.
Ein großes Erlebnis ist die Besichtigung der Bergwerksstollen aus dem 14.
bis 16. Jahrhundert. Diese Gänge sind nur 1,2 m hoch und maximal 1 m breit.


Eine echte Überraschung erwartet dabei die Besucher nach 250 m, wo eine
Fördereinrichtung mit Wasserradantrieb rekonstruiert wurde. Diese Anlage ist
voll funktionsfähig und der Besucher hat so die Möglichkeit, diese
Förderanlage nicht nur still zu betrachten, sondern auch einen erfahrenen
Bediener bei der Arbeit zu sehen, der diese mittelalterliche Anlage mit
Freude in Gang setzt. Auch wird hier eine Erzwäsche vorgeführt, wie sie seit
1568 bestand.
Zur Besichtigung gehört auch der Einblick in tiefe Schächte und in hohe
Steigorte (Abbaue), wo man den mittelalterlichen Bergmann bei seiner Arbeit
beobachten kann.
Der Besucher kann sich hier eine von vier Besichtigungstrassen auswählen.
Jede Besuchertrasse ist anders zeitaufwändig, so dass die unter Tage zu
verbringende Zeit 1 bis 3 Stunden beträgt.
                                                 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPlist